CFGM Xarxes i estacions de tractament d’aigües

 

 

 

DURADA

Dos cursos acadèmics de dilluns a divendres en horari de matí o tarda. L’alumne ha de cursar 2000 hores, 1617 hores de formació a l’Institut i 383 hores com a mínim de pràctiques en empreses.

OBJECTIUS

Aquests estudis capaciten per fer la instal·lació, el muntatge, la posada en servei, la preparació i el manteniment de xarxes d’abastament, de sanejament, de distribució d’aigua i d’instal·lacions d’aigua en els edificis; també per portar a terme, mantenir i verificar el funcionament d’equips, de processos unitaris i d’instal·lacions d’estacions de tractament i depuració de l’aigua, amb la qualitat i seguretat requerides, i la normativa vigent.

MÒDULS

 • Instal·lacions d’aigua.
 • Tècniques de muntatge d’instal·lacions.
 • Estacions de tractament d’aigües.
 • Instal·lacions de les estacions de tractament d’aigües.
 • Instal·lacions elèctriques.
 • Instal·lacions d’aigua en edificis.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Personal mantenidor de xarxes de sanejament
 • Muntador de xarxes d’abastament i distribució d’aigua
 • Muntador de xarxes i instal·lacions de sanejament
 • Operador de manteniment en plantes de captació d’aigua
 • Operador de planta de tractament i depuració d’aigua, en general
 • Operador de sistemes de distribució d’aigua
 • Operador de planta de captació d’aigua, en general
 • Operador de planta de tractament d’aigües residuals
 • Instal·lador/mantenidor d’instal·lacions d’aigua

Titulació: TÈCNIC EN XARXES, INSTAL·LACIONS I ESTACIONS DE TRACTAMENT D’AIGUA.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]