CFGS – Dietètica

]

DURADA

Dos cursos acadèmics de dilluns a divendres. L’alumne/a ha de cursar 2000 hores, 1590 hores de formació en el Centre i 410 hores, com a mínim, de formació en centres de treball.

OBJECTIUS

Formar tècnics capaços d’elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius, i controlar la qualitat de l’alimentació humana, analitzar els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals, i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d’alimentació de la població, sota la supervisió corresponent.

CRÈDITS QUE CURSEN

  • Organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica.
  • Alimentació equilibrada
  • Dietoteràpia
  • Control alimentari
  • Microbiologia i higiene alimentària
  • Educació sanitària i promoció de la salut
  • Fisiopatologia aplicada a la dietètica
  • Relacions en l’equip de treball
  • Formació i Orientació Laboral
  • Formació en Centres de Treball

SORTIDES PROFESSIONALS
Dietista. Responsable d’alimentació en empreses de servei d’àpats. Tècnic en higiene d’aliments. Consultor en alimentació. Educador infantil.

ACCÉS A ESTUDIS UNIVERSITARIS
Diplomatures: Educació Social, Fisioteràpia, Infermeria, Logopèdia, Mestre (totes les especialitats) Nutrició humana i dietètica, Podologia, Teràpia Ocupacional i Treball Social.

Llicenciatures: Biologia, Biotecnologia, Farmàcia, Medicina.
Titulació: TÈCNIC SUPERIOR EN DIETÈTICA