En data 27/12/21 es va publicar Resolució de la Secretaria General de Formació Professional, per la qual ens van concedir ajudes destinades a la realització de projectes d’innovació, recerca aplicades i transferència del coneixement en la Formació Professional, els projectes pels quals hem rebut l’ajuda són:

  • “DESARROLLO COLABORATIVO DE CÁPSULAS FORMATIVAS EN REALIDAD VIRTUAL”
  • “DESARROLLO COLABORATIVO DE CÁPSULAS FORMATIVAS EN REALIDAD VIRTUAL PARA EL ÁREA SANITARIA.”

Els projectes, amb una durada de 9 mesos, s’ha estructurat en dues fases amb tres activitats clau: el desenvolupament de continguts didàctics, el desenvolupament tècnic de les càpsules i proves de validació en entorns simulats.

Els dos projectes tenen com a objectiu principal facilitar l’aprenentatge virtual mitjançant l’ús d’un editor de processos i la creació de càpsules de simulació virtual. L’editor permet als experts en diverses matèries ser autònoms per desenvolupar formacions en realitat virtual a mida, resolent així les necessitats formatives de diferents casos​ simulats​.

Els objectius específics dels projectes inclouen:

  1. Desenvolupar càpsules formatives de manera col·laborativa entre diferents centres educatius.
  2. Fomentar el desenvolupament de competències professionals vinculades a la digitalització, especialment en l’àmbit de la Indústria 4.0.
  3. Difondre i concienciar de la importància de l’acompliment dels Objectius de desenvolupament sostenible

🚀 Avenços en Formació Sanitària: Càpsules Formatives en Realitat Virtual 🚀

Aquest projecte ha permès la creació de simulacions de procediments sanitaris, proporcionant als estudiants d’auxiliar d’infermeria una experiència pràctica i realista, aplicant la metodologia “learning by doin​g

🌍  Avenços en Formació industrial: Càpsules Formatives en Realitat Virtual 🌍

Aquest projecte ha permès la creació de simulacions de procediments de les famílies professionals de mecànica, riscos laborals i electricitat, etc. proporcionant als estudiants de Formació Professional una experiència pràctica i realista, aplicant la metodologia “learning by doin​g

🎓 Resultats del projecte 🎓

  • Innovació Educativa: La implementació de càpsules formatives en realitat virtual ha millorat significativament la qualitat de l’ensenyament en l’àmbit de l’FP
  • Transferència de Coneixement: Hem fomentat l’intercanvi d’experiències entre els centres educatius i l’empresa col·laboradora, creant càpsules formatives de manera col·laborativa, millorant així les competències professionals vinculades a la digitalització.
  • Desenvolupament Professional: Estimulació de l’interès dels estudiants en la formació professional de branques industrials, la investigació i la biomedicina, promovent així vocacions STEAM.
  • Contribució als ODS: Hem contribuït als Objectius de Desenvolupament Sostenible, millorant la qualitat de l’educació, la igualtat de gènere i fomentant una formació més sostenible.​
  • Futur i Expectatives: Preveiem que els procediments formatius en realitat virtual s’integraran de manera efectiva en els currículums educatius dels centres participants. Això garantirà la continuïtat de la formació innovadora i obrirà la porta a l’adopció d’altres metodologies innovadores en la formació professional.