És un programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial que des de 2018 ve donant suport i impulsant canvis a metodologies actives d’aula als centres educatius d’FP d’arreu de Catalunya per desenvolupar aprenentatges basats en projectes.

Respondable al centre: Lourdes Martínez

Aquest programa ens permet dotar d’eines al nostre alumnat perquè, a més d’assolir les competències professionals del cicle que estan estudiant, també esdevinguin persones responsables, autònomes, amb iniciativa, autocrítiques, amb capacitat de treballar en equip i d’organització del treball i que resolguin problemes.

Per aconseguir-ho, utilitzem metodologies d’aprenentatge basades en:

    • reptes plantejats per l’equip docent,
    • reptes plantejats per empreses,
    • reptes que promoguin la creació d’empreses entre l’alumnat,
    • la transferència de coneixement per respondre a necessitats concretes fixades    per les empreses que aporten solucions innovadores i  objectius o situacions similars o properes a la realitat laboral.