Activitat de 4t d’ESO sobre la successió de Fibonacci

Activitat feta a l’aula a 4t d’ESO .
L’activitat consistia en veure què és la successió de Fibonacci, quina relació té amb la reproducció de conills, què és l’espiral daurada , quina relació té la successió amb el nombre auri i finalment on podem veure representada aquesta successió a la natura.