Activitat Mirades i Diàlegs, realitzada al Museu de Granollers, relacionada amb les obres del seu fons.

Es va portar a terme entre el 17 i 27 de gener de 2017 amb els alumnes de 1r ESO, dintre la matèria de Visual i Plàstica. Sis sessions d’una hora de duració per a cada mig grup classe.