ACTIVITAT QUE HEM FET A 1R D’ESO CONTRA LA VIOLÈNCIA A LA INFÀNCIA