Aquestes darreres setmanes de curs escolar i com a cloenda del mòdul d’anglès tècnic que s’imparteix en alguns cicles de grau mitjà i superior de tarda, els alumnes han dut a terme les següents activitats transversals en anglès amb la col·laboració de professors especialistes d’altres mòduls.

1r CFGM d’Emergències Sanitàries: resolució d’un cas pràctic:

2n CFGM Gestió Administrativa: presentació de l’empresa fictícia del mòdul Empresa a l’Aula:

2n CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques: presentació del projecte de síntesis o d’una pràctica del taller:

2n CFGS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat : presentació d’una part del projecte de final de cicle en anglès i redacció de l’abstract en anglès, català i castellà en la memòria final:

Els resultats han estat molt positius i s’encoratja tot el professorat de cicles formatius a participar en futures activitats transversals amb part del contingut en llengua anglesa.

Gràcies a tots els professors/es per la seva col·laboració i per fer possible aquesta activitat tan enriquidora a nivell lingüístic.