Al cicle d’Emergències sanitàries incorporem metodologia basada en l’aprenentatge reflexiu

Al cicle d’Emergències sanitàries incorporem metodologia basada en  l’aprenentatge reflexiu  per tal de fomentar en l’alumnat aprenentatges significatius, habilitats de pensament superior, l’aprendre a aprendre mitjançant la revisió de l’exercici professional i l’habilitat del pensament reflexiu.L’aprenentatge reflexiu ens permet aproximar-nos a l’exercici professional dins el sector de les emergències.

Imatges: aprenentatge basat en problemes amb resolució de casos reals, pràctiques amb lampares fluorescents que ens ajuden a identificar si el rentat de mans ha estat eficaç, identificació i dissecció d’estructures anatómiques, simulacions en estructures anatòmiques (pneumotòrax a tensió).