ALUMNES DE CF CURES AUXILIARS D’INFERMERIA REALITZANT PRÀCTICA DE PREVENCIÓ D’INFECCIONS NOSOCOMIALS (Intrahospitalàries)

Alumnes Cures A realitzant Pràctica de Prevenció d’ Infeccions Nosocomials (Intrahospitalàries).