El Departament d’Ensenyament ens ha donat l’autorització per fer Jornada continuada a l’ESO el curs vinent 2015-2016.

Per tant l’horari de classes d’ESO serà de 8h a 14,40h i s’oferiran algunes activitats a les tardes.

Els CF de tarda faran de 15h a 21,20h.