BIOTECNOLOGIA – ELS ALUMNES DE CICLES FORMATIUS DE QUÍMICA ESTUDIEN EL COMPORTAMENT DELS ENZIMS DELS ALIMENTS

Els alumnes del CFGS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat han estudiat el comportament d’alguns dels enzims presents en determinats aliments. Concretament, en el mòdul de Biotecnologia que estudien durant el segon curs, han realitzat una pràctica de laboratori per estudiar el comportament dels enzims catalasa i proteasa. L’enzim catalasa està present en aliments com el fetge, els espinacs o la patata. La proteasa es troba a la papaia (papaïna) i a la pinya (bromelina). La falta o defecte d’alguns enzims a l’organisme humà pot provocar malalties com el càncer o l’ansietat, i fins i tot accelerat envelliment.