Del 17 de maig a l’1 de juny Període de matrícula per a la convocatòria juny 2017. La matrícula s’ha de realitzar al portal accesnet (https://accesnet.gencat.cat).
26 de maig L’Oficina d’Accés a la Universitat enviarà als centres el primer llistat dels alumnes que hagin fet la matrícula fins al 25 de maig, que caldrà retornar degudament signat.
(TRÀMIT FET PEL CENTRE)
2 de juny L’Oficina d’Accés a la Universitat enviarà als centres el segon llistat dels alumnes que hagin fet la matrícula fins l’1 de juny, que caldrà retornar degudament signat.
(TRÀMIT FET PEL CENTRE)
9 de juny Tramesa per correu electrònic als centres de CFGS des de l’Oficina d’Accés a la Universitat, amb la relació de l’alumnat matriculat, tribunal i lloc d’examen. L’alumne haurà de consultar el lloc d’examen al portal accesnet
(https://accesnet.gencat.cat).
13, 14 i 15 de juny Proves d’Accés a la Universitat, convocatòria de Juny 2017.
Del 18 al 24 de juliol Matrícula per a la convocatòria de setembre 2017. La matrícula es realitzarà al portal accesnet (https://accesnet.gencat.cat).
5, 6 i 7 de setembre Proves d’Accés a la Universitat, convocatòria de Setembre 2017.

Tota la informació general la trobareu l’enllaç següent: http://universitats.gencat.cat/