Segons el calendari del procés electoral elaborat el dia 7 de novembre de 2016 (ENS/217272016) i una vegada expirat el termini de presentació de candidatures el dia 18 de novembre de 2016 i presentats els documents i validats pel president de les meses i la secretària.

Aquest són els candidats sector alumnes que han presentat la seva candidatura al Consell Escolar de l’Institut Escola Municipal de Treball. I es presenten complint els requisits que la normativa demana en votació que tindrà lloc el dia 1 de desembre de 2016.

CANDIDATS/ES SECTOR ALUMNAT (per ordre alfabètic)

  • JUDIT ALCAYDE SERRANO (2n Batxillerat A).
  • NEREA GARCÍA TEROL (2n Batxillerat B).
  • IVÁN LLANOS JIMÉNEZ (3r ESO A).
  • MIQUEL RODRÍGUEZ GARCÍA (1r CFGS Laboratori clínic i biomèdic).
  • NICOLAU SOLÉ COVES (4t ESO B).
  • BINTOU TOURÉ (3r ESO B).
  • ESTELA VILLANUEVA GALLARDO (1r CFGS Laboratori clínic i biomèdic).