El grup de treball de SocTES està format per tècnics d’emergències sanitàries de tot Catalunya i s’ha creat amb la finalitat de promoure el desenvolupament de la tasca assistencial de qualitat, donar suport a les iniciatives de millora en els procediments i bones pràctiques del TES.

Van venir a informar-vos del grup de cara a si algun futur TES vol unir-se al GdT de cara a un futur.