Cicles Formatius de Grau Mitjà

L’objectiu prioritari és obtenir una qualificació professional útil i de qualitat per entrar en el món laboral.

El currículum consta de matèries relacionades amb les tecnologies i la formació laboral.

Es realitzen pràctiques de formació obligatòries a les empreses mitjançant convenis.

Tenen una durada d’un o dos cursos acadèmics.

La titulació és de Tècnic.

Possibilitat de continuar estudiant el batxillerat o altres cicles formatius de grau mitjà o també grau superior després de superar una prova.

L’Institut Escola Municipal de Treball imparteix els següents Cicles Formatius de Grau Mitjà en horari intensiu de matí o tarda:

✏ Gestió administrativa (família d’Administració i gestió) –FP Dual
Horari: 1r curs matí/tarda, 2n curs matí/tarda

✏ Electromecànica de vehicles automòbils (família de Transport i mant. de vehicles) –FP Dual
Horari: 1r curs matí/tarda, 2n curs matí/tarda

✏ Instal·lacions elèctriques i automàtiques (família d’Electricitat i electrònica)
Horari:   1r curs matí, 2n curs tarda

✏ Manteniment electromecànic (família d’Instal·lació i manteniment) –FP Dual
Horari:   1r curs matí, 2n curs tarda

✏ Mecanitzat (família de Fabricació mecànica) –FP Dual
Horari:   1r curs matí, 2n curs tarda

✏ Operacions de laboratori (família de Química) –FP Dual
Horari:  1r curs  matí / 2n curs tarda

✏ Cures auxiliars d’infermeria (família de Sanitat) –FP Dual
Horari:   matí/tarda

✏ Emergències sanitàries (família de Sanitat) –FP Dual
Horari:   tarda

✏  NOVETAT!!! Xarxes i estacions de tractament d’aigües (família d’Energia i aigua ) –FP Dual
Horari:   tarda

 

ORIENTACIÓ FP XTEC