DURADA

L’alumne/a ha de cursar 1400 hores, 960 hores de formació a l’escola i 340 hores, com a mínim, de formació en centres de treball.

Són dos cursos acadèmics, en el primer any es realitza la formació en el centre i el segon any es realitza la formació en centres de treball que s’acaba aproximadament a finals de gener.

OBJECTIUS

Formar tècnics capaços de proporcionar cures auxiliars al pacient i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció primària, i també, com a membre d’un equip de salut en l’assistència derivada de la pràctica de l’exercici per compte propi.

CRÈDITS

 • Operacions administratives i documentació sanitària
 • L’ésser humà davant la malaltia
 • Benestar del pacient/client: higiene i moviment
 • Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà
 • Primers auxilis
 • Higiene del medi hospitalari i neteja de material
 • Recolzament psicològic al pacient/client
 • Educació per a la salut
 • Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica
 • Relacions en l’equip de treball
 • Formació i orientació laboral
 • Formació en centres de treball
 • Síntesi

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Centres hospitalaris
 • Centres d’assistència primària
 • Atenció domiciliaria
 • Promoció de la salut
 • Consultes de salut bucodental
 • Centres geriàtrics
 • Centres de salut mental

Titulació: TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA[