CFGM – Manteniment electromecànic

 

 

 

 

 

 

DURADA

Dos cursos escolars, de dilluns a divendres. L’alumne/a ha de cursar un total de 2000 hores, 1650 hores de formació a l’escola i 350 hores, com a mínim, de pràctiques en empreses.

COMPETENCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir maquinària i equip industrial i línies automatitzades de producció d’acord amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

MÒDULS PROFESSIONALS

 • Tècniques de fabricació
 • Tècniques d’unió i muntatge.
 • Electricitat i automatismes elèctrics.
 • Automatismes pneumàtics i hidràulics.
 • Muntatge i manteniment mecànic.
 • Muntatge i manteniment elèctric-electrònic.
 • Muntatge i manteniment de línies automatitzades.
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès Tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Mecànic de manteniment.
 • Muntador industrial.
 • Muntador d’equips elèctrics.
 • Muntador d’equips electrònics.
 • Mantenidor de línia automatitzada
 • Muntador de bens d’equip.
 • Muntador de automatismes neumàtics i hidràulics.
 • Instal·lador electricista industrial.
 • Electricista de manteniment i reparació d’equips de control, mesura i precisió.

Titulació: TÈCNIC EN MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]