CFGM – Operacions de laboratori

 

 

 

DURADA

Dos cursos escolars de dilluns a divendres. L’alumne/a ha de cursar un total de 2000 hores, 1650 hores de formació a l’escola i 350 hores, com a mínim, de formació en centres de treball.

OBJECTIUS

Aquests estudis capaciten per realitzar assajos de materials, anàlisis fisicoquímiques, químiques i biològiques, mantenint operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les normes de qualitat i prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

MÒDULS

 • Química aplicada
 • Mostreig i operacions unitàries de laboratori
 • Proves fisicoquímiques
 • Serveis auxiliars al laboratori
 • Seguretat i organització en el laboratori
 • Tècniques bàsiques de microbiologia i bioquímica
 • Operacions d’anàlisi química
 • Assajos de materials
 • Emmagatzematge i distribució en el laboratori
 • Principis de manteniment electromecànic
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de laboratoris de química.
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a d’indústries químiques, alimentàries, farmacèutiques.
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a del sector mediambiental.
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de control de qualitat de materials, metal·lúrgia i galvanotècnia.
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a d’assajos de productes de fabricació mecànica.
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de microbiologia alimentària, mediambiental, farmacèutica i d’aigües.
 • Operador/a de manteniment de serveis auxiiars, equipament i magatzem.

Titulació: TÈCNIC EN OPERACIONS DE LABORATORI[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]