Cicles formatius de Grau Superior

Tenen una durada de dos cursos acadèmics i s’hi accedeix des del Batxillerat, des del curs d’accés o des d’una prova d’accés.

El currículum està composat per matèries relacionades amb les tecnologies i la formació laboral. Tenen una estreta relació amb el món professional i les pràctiques a les empreses són obligatòries.

Possibilitat d’accés directe a estudis universitaris o fent la fase específica de les PAU.

La titulació és de Tècnic Superior.

L’Institut Escola Municipal de Treball imparteix els Cicles Formatius de Grau Superior següents, en horari de tarda:

✏    Administració i finances (família d’Administració i gestió) –FP Dual

✏    Automatització i robòtica industrial (família d’Electricitat i electrònica) –FP Dual

✏    Disseny en fabricació mecànica 3×2 (família de Fabricació mecànica) –FP Dual

✏    Programació de la producció en fabricació mecànica 3×2 (família de Fabricació mecànica) –FP Dual

✏    Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (família de Química) –FP Dual

✏    Laboratori clínic i biomèdic (família de Sanitat)

ORIENTACIÓ FP XTEC