DURADA

Dos cursos escolars, de dilluns a divendres. L’alumne/a ha de cursar 2000 hores, 1650 hores de formació a l’escola i 350 hores, com a mínim, de pràctiques en empreses.

COMPETENCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

MÒDULS PROFESSIONALS

 • Comunicació i atenció al client.
 • Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
 • Procés integral de l’activitat comercial.
 • Recursos humans i responsabilitat corporativa.
 • Ofimàtica i procés de la informació.
 • Anglès.
 • Gestió de recursos humans.
 • Gestió financera.
 • Comptabilitat i Fiscalitat.
 • Gestió logística i comercial.
 • Simulació empresarial.
 • Formació i orientació laboral.
 • Projecte d’administració i finances.
 • Formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Administratiu d’oficina.
 • Administratiu comercial.
 • Administratiu financer.
 • Administratiu comptable.
 • Administratiu de logística.
 • Administratiu de banca i d’assegurances.
 • Administratiu de recursos humans.
 • Administratiu de l’Administració pública.
 • Administratiu de assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories.
 • Tècnic en gestió de cobraments.
 • Responsable d’atenció al client.

Titulació: TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES