CFGS – Disseny en fabricació mecànica

 

 

DURADA

Dos cursos escolars, de dilluns a divendres. L’alumne/a ha de cursar 2000 hores.

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix a dissenyar productes de fabricació mecànica, utillatges de processat de xapa, motlles i models per a polímers, fosa, forja, estampació o pulverimetal·lúrgia, assegurant la qualitat, i complint la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

MÒDULS PROFESSIONALS

 • Representació gràfica en fabricació mecànica
 • Disseny de productes mecànics
 • Disseny d’útils de processat de xapa i estampació
 • Disseny de motlles i models de fosa
 • Disseny de motlles per a productes polimèrics
 • Automatització de la fabricació
 • Tècniques de fabricació mecànica
 • Projecte de disseny de productes mecànics
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Delineant projectista
 • Tècnic de CAD
 • Tècnic en desenvolupament de productes
 • Tècnic en desenvolupament de matrius
 • Tècnic en desenvolupament d’utillatges
 • Tècnic en desenvolupament de motlles
 • Tècnic en desenvolupament de productes i motlles

Titulació: TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA