DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA – ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Què fem?

Finalitat: l’èxit social i educatiu de tot l’alumnat del Centre.

Acompanyament de l’alumnat en el seu creixement personal i en l’elaboració del seu Projecte de Vida.

Potenciar l’autonomia i la responsabilitat de l’alumnat.

Promoure la bona convivència al Centre.

Fomentar la formació continua.

Col·laborar amb les famílies per al desenvolupament integral de l ‘alumnat.

Com ho fem?

Orientació personal, social, acadèmica i professional.

Suport Educatiu a l’Aula .

Suport Educatiu Individualitzat.

Mediació Escolar i Mediació Entre Iguals: gestió dels conflictes (Projecte de Convivència).

Espai de trobada familiar.

Vull inscriure'm a la pròxima trobada

Consentiment

4 + 3 =