DINÀMICA PARTICIPATIVA: TORRE D’ESPAGUETIS I NÚVOLS DE SUCRE

Els alumnes de CFGM i CFGS, que cursen l’assignatura transversal d’Empresa i Iniciativa Emprenedora, van participar en una activitat de creativitat i d’enginy a l’aula.

Aquesta activitat consistia en realitzar una torre, la més alta possible, amb una base de cartó, espaguetis i núvols de sucre.

L’única norma era que la torre s’havia de sostenir per si mateixa i el resultat final només podia estar format pel material facilitat.

Tot i que l’objectiu final és construir una torre més alta que els altres grups competidors, aquesta activitat dóna a conèixer els diferents tipus de rols i lideratge de cadascun dels membres del grup creant-se i desenvolupant-se dinàmiques i estratègies grupals molt interessants i diverses.