El nostre centre ha estat seleccionat per participar al pilotatge de la prova d’avaluació internacional PISA 2018 que tindrà lloc el proper dilluns dia 8 de maig. 

L’alumnat seleccionat són els nascuts l’any 2001, és a dir alumnes de 3r i 4t d’ESO. PISA és l’acrònim de Programme for International Student Assessment (Programa per a l’Avaluació Internacional de l’Alumnat). Aquest estudi avalua, des de l’any 2000, el rendiment de l’alumnat de 15 anys en diverses competències: la comprensió lectora, la matemàtica, la científica i la financera. PISA ha estat dissenyat per analitzar i comparar les diferències entre sistemes educatius i contribuir, així, a la millora dels ensenyaments i els aprenentatges en tots els països.