Eleccions al Consell Escolar

Novembre – Desembre 2016

El Consell Escolar del Centre és un dels òrgans col·legiats de govern dels centres docents.

La composició del nostre Consell Escolar és la següent:

 • El director.
 • Un cap d’estudis.
 • Un representant de l’Ajuntament.
 • Sis professors/res, elegits entre ells.
 • Tres pares/mares, elegits entre ells
 • Tres alumnes, elegits entre ells.
 • Un representant del personal d’administració i serveis del Centre.
 • Un representant de les organitzacions empresarials (amb veu, però sense vot)
 • La secretària

Segons la resolució ENS/2172/2016 de 13 de setembre s’ha de renovar la meitat dels membres del Consell Escolar i aquelles places que siguin vacants, per tant hem d’elegir quatre representants del professorat, dos representants dels pares/mares i tres representants de l’alumnat.

Com podeu participar-hi?

 • Formant part d’una candidatura
 • Donant suport durant el procés electoral
 • Votant en les eleccions als representants que defensin millor els vostres interessos. 
 Calendari del procés electoral

Elecció de 4 representants del sector professors/es

 • 8 de novembre: Publicació del cens electoral.
 • 11 de novembre: Sorteig dels membres vocals de les meses electorals.
 • 16 de novembre: Constitució de les meses.
 • 18 de novembre: Data límit de recepció de candidatures del representat dels professors. Cal presentar-les al director.
 • 22 de novembre: Publicació de candidatures.
 • 30 de novembre: Elecció de 4 representants del sector professors.

Elecció de 2 representants del sector pares/mares

 • 8 de novembre: Publicació del cens electoral.
 • 11 de novembre: Sorteig dels membres vocals de les meses electorals.
 • 16 de novembre: Constitució de les meses.
 • 18 de novembre: Data límit de recepció de candidatures del representat del sector pares/mares. Cal presentar-les al director.
 • 22 de novembre: Publicació de candidatures.
 • 29 de novembre: Elecció de 2 representants del sector pares/mares

Elecció de 3 representants del sector alumnes

 • 8 de novembre: Publicació del cens electoral.
 • 11 de novembre: Sorteig dels membres vocals de les meses electorals.
 • 16 de novembre: Constitució de les meses.
 • 18 de novembre: Data límit de recepció de candidatures del representat del sector alumnes. Cal presentar-les al director.
 • 22 de novembre: Publicació de candidatures.
 • 1 de desembre: Elecció de 3 representants del sector alumnes