Aquest curs acadèmic 2018/2019 s’han de renovar la meitat dels membres del Consell Escolar del nostre institut i la direcció del centre resol convocar eleccions al consell escolar. Clicant aquí podeu descarregar la resolució de convocatòria d’eleccions.

Les votacions es faran en les següents dates:

  • Pares i mares: 29 de novembre de 2018 – Horari: de les 09:00h. a les 11:00h i de les 16:00h. a les 18:00h.
  • Alumnes: 30 de novembre de 2018 – Horari: de les 09:00h a les 12:30h i de les 16:00h a les 18:20h.

Els representants que es renoven en la present convocatòria són:

  • Professors: 3 representants.
  • Pares i mares: 2 representants.
  • Alumnes: 2 representants.
  • Personal d’administració i serveis: 1 representat.

Els pares i mares i els alumnes que vulguin presentar la seva candidatura poden presentar la sol·licitud al centre abans del dia 16 de novembre de 2018. Clicant aquí podeu descarregar la sol·licitud de la candidatura

Una vegada fet el sorteig dels membres de la mesa electoral,  s’aprova la composició de les meses electorals el dia 14 de novembre de 2018. Clicant aquí podeu descarregar la composició de les meses electorals.

En data 20 de novembre de 2018 s’aprova les candidatures:

CANDIDATS SECTOR ALUMNAT

CANDIDATS SECTOR PARES, MARES I TUTORS LEGALS

CANDIDATS SECTOR PROFESSORAT

CANDIDATS SECTOR PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 

 

En aquest enllaç podeu descarregar el full informatiu relatiu a les eleccions al consell escolar que es duran a terme entre els mesos de novembre i desembre de l’any 2018. Clicant aquí podeu descarregar el full informatiu.

 

 

Fases Data
Publicació del cens electoral 05 de novembre de 2018
Reclamacions al cens electoral del 06 al 08 de novembre de 2018
Sorteig dels membres de les meses electorals 09 de novembre de 2018
Constitució meses electorals 14 de novembre de 2018
Publicació del cens electoral definitiu 14 de novembre de 2018
Presentació candidatures abans del 16 de novembre de 2018
Publicació candidatures 20 de novembre de 2018
Votacions pares i mares 29 de novembre de 2018
Votacions alumnes 30 de novembre de 2018