ELS ALUMNES DE 1r XARXES D’AIGUA I ESTACIONS DE TRACTAMENT D’AIGÜES VAN ASSISTIR A UNA SESSIÓ TEÒRICA I PRÀCTICA SOBRE SISTEMES DE CANONADA PLÀSTICA

EL PASSAT DILLUNS 11 ELS ALUMNES DE 1r XARXES D’AIGUA I ESTACIONS DE TRACTAMENT D’AIGÜES VAN ASSISTIR A UNA SESSIÓ TEÒRICA I PRÀCTICA SOBRE SISTEMES DE CANONADA PLÀSTICA A CÀRREC DE LA JUDITH  ESPECIALISTA DE SUPORT TÈCNIC D’UPONOR, EMPRESA LÍDER DEL SEU SECTOR. VAN PODER TREBALLAR AMB LA MAQUINARIA ESPECIFICA I GENERAR UNIONS RÀPIDES I FIABLES.