Els alumnes de Gestió administrativa visiten el centre assistencial d’Asepeyo a Granollers

Aquesta setmana els alumnes de Gestió administrativa van fer una visita al centre assistencial d’@asepeyo Granollers, els van explicar quines son les funcions que desenvolupa una mútua d’accidents de treball que col.labora amb la Seguretat Social.
Durant la visita van descobrir, de primera mà, com són aquest tipus d’instal·lacions, com curen als pacients, com milloren la salut dels treballadors aplicant els últims avenços sanitaris i les innovacions tecnològiques que utilitzen en la prevenció dels riscos laboral.