Empresa

L’EMT desplega estratègies adreçades a fomentar la prestació d’un conjunt de serveis complementaris i de la formació professional a les empreses i entitats.

Alguns dels serveis es descriuen a continuació:

  • Col·laboració amb les empreses per actualitzar la formació dels seus treballadors impartint-los UF/MP dels cicles impartits al centre.
  • Posar en contacte l’alumnat titulat que cerca feina amb l’oferta de treball de les empreses.
  • Servei d’assessorament per a l’avaluació i el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
  • Reconeixement acadèmic de la formació impartida en les empreses o entitats.
  • Assessorar el col·lectiu d’empreses i entitats sobre els serveis de formació professional.
  • Afavorir les vies de cooperació entre centres educatius, empreses i entitats.
  • Impulsar els projectes compartits entre centres educatius i empreses.