És un programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, que des de 2012 ve donant suport i impulsant l’emprenedoria i els seus valors en els centres educatius d’FP d’arreu de Catalunya per la creació de projectes emprenedors.

Responsable al centre: Ramon Buira

L’EMT participa en aquest programa amb l’objectiu de crear un ambient que promogui actituds  d’emprenedoria en la comunitat educativa i capacitin l’alumnat  per a la creació d’empreses i l’autoocupació  (innovació, creativitat, autonomia personal, iniciativa, detecció d’oportunitats i captació de recursos