Amb l’objectiu de reconèixer la feina feta pels estudiants de batxillerat i alhora divulgar la importància de l’aigua i dels espais fluvials, el Consorci Besós Tordera va convocar durant el curs passat la segona edició del Premi de treballs acadèmics Consorci Besòs Tordera.

Enric Ballesteros, alumne de l’EMT durant el curs 16/17, ha estat el guanyador del primer premi en la categoria de treballs de recerca. Es tracta d’un treball de camp en el que s’analitzen diversos indicadors de qualitat d’un tram del riu Mogent. L’Enric va recollir el premi acompanyat de la tutora del treball de recerca, la professora del departament de química Lourdes Martínez.