CLÀUSULA D’EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Els projectes presentats en la pàgina web són cofinançats pel programa Erasmus+, Ministerio de Educación y Formación Profesional i altres de la Unión Europea o altres formes de finançament. 

El contingut és responsabilitat del centre educatiu i ni la Comissió Europea ni el Servei Espanyol per la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) són responsables de l’ús que pugui fer-se de la informació difosa.

CONTACTE

Coordinadores mobilitat internacional

Mercè Molins (FP: CFGM i CFGS): internationalprojects@iesemt.net

Mònica Fernàndez ( ESO i Batxillerat): escolarprojects@iesemt.net

OBJECTIUS ERASMUS+

L’Institut Escola Municipal de Treball ha participat en els últims anys en diferents projectes d’àmbit europeu amb estudiants de secundària i de formació professional, com per exemple Erasmus, Leonadro da Vinci, Comenius i E-twinning i. El nostre compromís actual és ampliar els projectes de mobilitat internacional dels cicles formatius, de secundària i de batxillerat per tal d’ajudar-los a adquirir noves competències i habilitats lingüístiques, millorar l’autonomia, i en el cas dels cicles, també fomentar la competitivitat i ocupabilitat dels alumnes dins dels mercat laboral.  La participació en el programa Erasmus+ permet la internacionalització i modernització del nostre centre així com afavoreix l’intercanvi d’aptituds professionals i d’experiències metodològiques entre el nostre centre i les diverses escoles i empreses col·laboradores.

Institut Escola Municipal de Treball has participated in the last few years in mobility projects both in baccalaureate and in vocational and education training studies such as Erasmus, Leonardo, Comenius and E-twinning. Now we are committed to extending international mobility into short cycle studies, compulsory and post-compulsory secondary education in order to enhance their linguistic competences and personal autonomy as well as, in the case of the cycle,  improve the employability and competitiveness of our students. Taking part in the Erasmus+ programme will not only facilitate the internationalization and modernization of our institution, but also will provide an exchange of professional skills and methodological experiences between our school and the partner companies.

L’estada a l’estranger té com a objectiu principal oferir experiència als alumnes tant a nivell professional com a nivell personal. Per una banda, es contribueix a què l’alumne s’adapti a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, adquirint aptituds específiques, així com millorar la seva comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió, al mateix temps que obté experiència laboral. Ajudant a l’alumne a adquirir noves habilitats, coneixements i qualificacions, el programa també persegueix que els estudiants siguin més competitius al mercat laboral europeu. S’amplia així la mobilitat laboral necessària dins del camp professional i les adaptacions als canvis en les qualificacions.

Per altra banda, no només s’aconsegueix la competència lingüística professional en  llengua estrangera, sinó que també s’adquireix una identitat i maduresa professional motivadora de futurs aprenentatges.

 

 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ DE LÀLUMNAT D'ESO I BATXILLERAT
REQUISITS DE PARTICIPACIÓ DE LÀLUMNAT D'FP
CARTA ECHE 2021-27 (ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION)
ERASMUS POLICY STATEMENT
ACREDITACIÓ VET