ESCAPE ROOM – 1 CFGM OPERACIONS DE LABORATORI

Es va proposar un enigma diferent relacionat amb la química a cada grup d’alumnes, repartits en 6 taules (les taules de treball al laboratori). Es donava un temps de 15 minuts i el grup que resolia el seu enigma obtenia una clau per obrir un cadenat i recollia una lletra. Amb les 6 lletres es podia formar una paraula que donava la possibilitat d’ESCAPAR del laboratori.