Aquest programa impulsa la recerca i desenvolupament a través de la identificació, implementació, millora contínua i difusió de la innovació educativa per assolir les expectatives d’una FP de qualitat en el present i el futur.

Responsables al centre:

Administratiu Piferrer Murelaga, Iratxe i Comet, Joan
Química Ferran More
Automoció David González
Mecànica Isaac Gómez i Roger Garcia
Electricita Marc Vilar
Sanitat Marta Campoy

L’EMT participa en aquest programa que es desenvolupa mitjançant xarxes organitzades per famílies professionals de centres de tot Catalunya i empreses amb l’objectiu de crear contextos de reflexió, detectar i definir nous escenaris de futur, definir àmbits de recerca i innovació, identificar equipaments idonis, elaborar i difondre propostes didàctiques, establir sistemes de cooperació, intercanviar coneixements, bones pràctiques i recursos, tot avançant cap a la modernització i excel·lència professional.