PROVES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES 4t d’ESO. Febrer 2017

Informació per a l’estudiant

Per sisè cop es fa una prova externa d’avaluació de tot l’alumnat de quart d’ESO de Catalunya, que afecta al voltant de 70.000 estudiants i més de 1.000 centres. Perquè aquest esforç tan considerable sigui útil, i especialment per a tu, cal que t’hi impliquis i la facis el millor que puguis. Per això és essencial que tu, que n’ets protagonista, tinguis ben clar en què consisteix i què s’espera de tu.
La prova té caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

En aquest enllaç podeu baixar la informació relacionada amb les proves externes dels alumnes de 4t ESO: Informació per a l’estudiant