1. Un cop acabades les classes ordinàries i rebudes les notes de la tercera avaluació i final contínua de 2n de Batxillerat l’alumnat ha de seguir venint a les classes de preparació de les PAU (que es realitzaran els dies 13, 14 i 15 de juny)o de les proves extraordinàries de batxillerat per als alumnes que tinguin matèries pendents del 9 al 14 de juny, segons el següent calendari:
    L’alumnat només ha d’anar a classe de les matèries de les que s’examina a les PAU o que li hagin quedat pendents. A les hores lliures poden anar a la biblioteca .
  2. S’ha tramitat la matrícula a les PAU des de l’institut. Cap matrícula es considera realitzada fins que s’hagi fet l’ ingrés del seu import.
  3. L’alumnat ha de realitzar la tramitació del títol oficial de batxillerat seguint les instruccions rebudes. Un cop fet el pagament de les taxes l’institut farà el tràmit definitiu de la sol·licitud davant del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En aquest moment se’ls donarà el resguard del títol que acredita la seva obtenció i tramitació. El document oficial i definitiu del títol triga, aproximadament, 2 anys i mig en arribar al centre i es comunica per correu per tal que es vingui a recollir.
  4. La preinscripció universitària comença el 6 de juny i finalitza el 3 de juliol. El dia 21 de juny, l’alumnat queda convocat, a les 9 del matí per a realitzar el tràmit, d’aquesta manera tindran el nostre ajut  i els assessorarem per tal que facin el tràmit sense problemes i els aclarirem els dubtes que puguin tenir en la tria de les opcions que han d’omplir (fins a 8).
  5. L’institut facilita el trasllat a la UAB per tal de fer les PAU, Cada dia sortirà un autocar a les 7:30 del matí i es tornarà a partir de les 15:30. L’alumnat que hagi de realitzar alguna prova a partir de les 16:00 tornarà pel seu compte.
  6. Sobretot s’ha de ser puntual i a l’hora de sortir recomanem que s’arribi a l’institut a les 7:15 minuts per tal de poder fer totes les comprovacions. Molt important portar el DNI vigent (original).
  7. La matrícula universitària s’ha de tramitat al llarg del mes de juliol. S’ha d’estar molt atent a les dates que programen les diferents universitats de Catalunya. Es pot consultar aquesta informació a http://universitats.gencat.cat/ca/inici/

 

Per a l’alumnat que es presenti a les PAU de setembre el calendari és el següent:

 

Matrícula: del 18 al 24 de juliol

Proves 5, 6, 7 de setembre

Per fer la matrícula s’ha d’entrar a https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index.html