InnovaFP és el programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que promou la col·laboració d’empreses i centres de formació professional.

Responsable al centre: Edu Gras

Aquest programa fomenta la realització de projectes d’innovació o transferència de coneixement entre l’EMT i les empreses de l’entorn, permet mantenir actualitzats els coneixements del professorat, contribueix a augmentar la competitivitat de les empreses i d’altres organitzacions, però sobretot, ens ajuda a millorar la capacitació de l’alumnat dels cicles formatius.