Instal·lacions del Centre

 • sala d’actes amb equipament audiovisual i multimèdia
 • pavelló poliesportiu amb gimnàs i vestidors
 • pati i pistes esportives
 • cantina
 • 2 aules de tecnologia
 • 1 aula de música
 • 8 aules d’informàtica amb connexió a internet
 • 2 aules de dibuix i 1 aula d’ordinadors per autocad
 • laboratoris de: ciències, química, microbiologia i anàlisi clínica
 • aula taller multimèdia
 • 2 aules d’automàtica
 • 1 aula d’emergències sanitàries
 • 1 aula de control numèric i centre de mecanitzat
 • 1 aula de microelectrònica
 • 2 aules d’instrumentació electrònica
 • 2 aules de cures auxiliars d’infermeria
 • 1 taller de mecànica
 • 1 taller d’automoció
 • 2 tallers d’electricitat
 • 1 aula polivalent
 • edifici equipat amb wifi
 • biblioteca
 • equipament multimèdia a la majoria d’aules
 • 1 ambulància