L’Institut Escola Municipal de Treball de Granollers convoca el IXè Concurs Literari Memorial M. Antònia Fité que té per objectiu promoure l’ús literari del català a l’institut, tot incentivant la imaginació, la creativitat i els valors pedagògics Els treballs que optin a aquest premi s’hauran de regir segons les següents:

BASES

 1. Hi pot prendre part l’alumnat d’ESO, de Batxillerat i de Cicles de l’Institut Escola Municipal de Treball de Granollers, amb un relat real o de ficció en català.
 2. Les obres han de ser individuals, originals, escrites en català i encapçalades amb un pseudònim.
 3. La proposta d’enguany és escriu un relat de realisme fantàstic
 4. L’extensió dels escrits serà un màxim de tres pàgines DIN A4 en cos de lletra 12.
 5. S’atorgaran els següents premis:
  􀁸 PREMI dotat amb un val de compra de material informàtic de 100 € per a la millor obra d’ESO.
  􀁸 PREMI dotat amb un val de compra en material informàtic de 100 € per a la millor obra de Batxillerat i cicles.
 6. Els treballs s’entregaran a les oficines del centre. Es presentaran cinc còpies en paper. Els treballs tindran un títol i s’entregaran en  un sobre, a l’exterior del qual haurà de figurar
  Per al Concurs Literari Memorial M. Antònia Fité
  Institut Escola Municipal de Treball de Granollers

  Dintre del sobre s’inclourà un altre sobre petit tancat, amb el pseudònim i el curs en què està matriculat l’alumna o l’alumne anotat a l’exterior. A l’interior, hi constarà el nom i cognoms del concursant, edat, correu electrònic i telèfon.
 7. El termini de presentació dels treballs finalitzarà el divendres 6 d’abril de 2018.
 8. El jurat estarà integrat per professorat de Llengua de l’Institut Escola Municipal de Treball. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat segons el seu lliure i millor criteri. Si els membres del jurat ho consideren oportú, el premi pot quedar desert.
 9. El veredicte del concurs es farà públic durant la celebració de la diada de Sant Jordi al centre. La no assistència a l’acte de lliurament de premis comporta la renúncia al premi.

Granollers, febrer de 2018