El passat dijous 6 d’abril l’Ajuntament de Granollers va fer entrega del suplement de 300 € a la beca Erasmus+ als 5 estudiants de cicles formatius de grau superior de l’Institut Escola Municipal de Granollers que enguany realitzaran les pràctiques professionals a l’estranger a Gal·les durant 3 mesos. Aquest complement econòmic ha estat acordat pel Consell de la Formació Professional de Granollers i s’ha concedit per tal de facilitar l’estada a l’estranger dels participants i ajudar-los a cobrir les despeses de manutenció i transport, ja que la beca Erasmus+ per als alumnes de grau superior està poc dotada econòmicament.