L’ALUMNAT DE CIÈNCIES DE LA TERRA I DE MEDI AMBIENT DE 1R DE BATXILLERAT VAN VISITAR EL MUSEU DE GEOLOGIA

Els alumnes de Ciències de la Terra i el medi ambient de 1r de batxillerat van visitar el Museu de Geologia del Seminari de Barcelona per tal de preparar les sortides de camp previstes durant el curs.