El passat dimarts 27 de febrer, un expert de l’empresa SETRAIMA, va venir al centre a fer una Masterclass als alumnes del CFGM de Xarxes i estacions de tractament d’aigües.


La classe va constar d’una explicació teòrica sobre:

-Proves de pressió.
-Neteja i desinfecció de xarxes i dipòsits.
-Posada en servei de xarxes i dipòsits.

Després els alumnes en la part pràctica:

– Van experimentar a col·locar-se l’arnès per treball en alçades i a utilitzar les esligues de doble ganxo.
– Van experimentar a utilitzar un equip detector de gasos per espais confinats.
– Van experimentar a agafar mostres de clor amb l’equip digital i el colorimètric.

La sessió va ser tot un èxit