fp_erasmus

Incentivar la participació dels centres d’FP en programes de mobilitat internacional presentant experiències i generant sinèrgies que ajudin a sensibilitzar sobre els beneficis de la mobilitat internacional. Aquest és un dels objectius que preveu el Programa d’Actuació Municipal dins d’un dels projectes claus de ciutat: Potenciar la Formació Professional. D’altra banda el Projecció Exterior de Granollers té dins dels seus projectes “Potenciar els centres i l’oferta de formació professional de la ciutat en el camp de la internacionalització de les empreses i reforçar el vincle amb el sector empresarial”.
En aquesta doble línia, per primera vegada set alumnes de cicles formatius de l’EMT es beneficiaran aquest curs de les beques Erasmus +. D’aquesta manera tindran la possibilitat de fer una estada formativa amb pràctiques a empreses europees al País de Gal·les, al Regne Unit. Seran 2 alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i 5 alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). La durada de l’estada, que es farà entre els mesos de maig i juliol de l’any que ve, pot ser d’un mes com a mínim i de tres mesos com a màxim.
L’estudiant rep la beca que permet finançar el viatge fins al país d’acollida, els desplaçaments interns, la manutenció durant l’estada a l’estranger i la preparació lingüística.
A Granollers també disposaran d’aquestes mateixes beques per a cicles formatius, l’Institut Carles Vallbona i l’Educem. L’Institut Carles Vallbona desplaçarà 3 alumnes de grau mig que aniran a Albertville (França) i vuit alumnes de grau superior. L’Educem disposarà de sis beques per a l’alumnat de CFGS.
A principis de l’any que ve, un grup de treball constituït en el si del Consell de la Formació Professional decidirà la destinació dels ajuts municipals (9.000 euros) que complementaran les beques Erasmus + per als alumnes de cicles de grau superior, per tal d’equiparar-les a les de grau mitjà.