LLIBRES DE TEXT 1r D’ESO

Us fem arribar la relació dels llibres de text corresponents a les matèries que ha de cursar l’alumnat de 1r d’ESO.
Llengua catalana Grup promotor Santillana. Llengua catalana i literatura 1r ESO
Sèrie “Comunica” ISBN 978-84-7918-9303
Llengua castellana. Ed. Santillana. Lengua y literatura. Serie “Libro Abierto” 1r ESO

EANS 978-84-680-88174

Anglès -PULSE 1 Ed. MACMILLAN -Student’s Book -ISBN 978-0-230-42969-7
Workbook Edició catalana
Matemàtiques 2n ESO Grup promotor Santillana -ISBN 978-84-7918-7385

També es pot fer servir: ISBN 978-84-7918-121-5

Ciències de la naturalesa -1r ESO -Ed. Edebé -ISBN 978-84-236-9648-2
Tecnologia -Ed. McGraw-Hill -Tecnologia 1 -Projecte Fluvià -ISBN 978-84-481-8233-5 o ISBN 978-84-481-4989-5
Educació física -1r i 2n ESO -Ed. Teide. -ISBN: 978-84-307-9052-4
Geografia i Història 1 Sèrie Descobreix. Geografia i Història (Inclou atlas) -ISBN: 978-84-9047-5324

LLIBRES DE TEXT 2n D’ESO

Us fem arribar la relació dels llibres de text corresponents a les matèries que ha de cursar l’alumnat de 2n d’ESO.
Llengua catalana Grup Promotor Santillana. Llengua catalana i literatura 2n ESO, 3 volums: 1r ISBN 978-84-7918-7958, 2n ISNB 978-84-7918-7965 i 3r ISBN 978-84-7918-7378
També es pot fer servir el volum de l’edició antiga: ISBN 978-84-7918-1178

Llengua castellana. Ed. Santillana. Lengua y literatura.
Serie Debate 2n ESO ISBN: 978-84-6800-0114 (qualsevol projecte La casa del saber)

Anglès VOICES 2 Ed. MACMILLAN Student’s Book ISBN 978-0-230-03369-6
Workbook ISBN 978-0-230-03411-2

Geografia i història 2. Ed. Santillana ISBN: 978-84-7918-7415
Matemàtiques 2n ESO Grup promotor Santillana ISBN 978-84-7918-7385
També es pot fer servir: ISBN 978-84-7918-121-5

Ciències de la naturalesa Ed Edebé: 978-84-683-0538-7

LLIBRES DE TEXT 3r D’ESO
Us fem arribar la relació dels llibres de text corresponents a les matèries que ha de cursar l’alumnat de 3r d’ESO.
En aquesta llista hi falten les matèries específiques. Més endavant, quan s’iniciï el curs en el mes de setembre i l’alumnat sàpiga quines específiques ha de cursar, sabreu quin material escolar haureu de comprar.

Llengua catalana Grup promotor Santillana. Llengua catalana i literatura 3r ESO
Sèrie “Comunica” ISBN 978-84-9047-207-1

Llengua castellana. Ed. Santillana. Lengua y literatura. Serie “Libro Abierto” 3r ESO EANS 978-84-680-87962

Anglès PULSE 3 Ed. McMillan
Student’s Book ISBN 978-0-230-43945-0
Workbook Edició catalana

Matemàtiques 4t ESO Grup promotor Santillana ISBN 978-84-7918-7521
També es pot fer servir: ISBN 978-84-7918-156-7

Biologia i geologia 3r ESO Ed. Edebé ISBN 978-84-236-9647-5
Física i química 3r ESO Ed Edebé ISBN 978-84-683-0781-7
Educació física 3 / 4 ESO Ed. Teide. ISBN 978-84-307-9072-2
Geografia Sèrie Descobreix. Geografia i Història (Inclou atlas) ISBN: 978-84-9047-5362

LLIBRES DE TEXT 4t D’ESO
Us fem arribar la relació dels llibres de text corresponents a les matèries que ha de cursar l’alumnat de 4t d’ESO.
En aquesta llista hi falten les matèries optatives. Més endavant, quan s’iniciï el curs en el mes de setembre i l’alumnat sàpiga quines optatives ha de cursar, sabreu quin material escolar haureu de comprar.

Llengua catalana Grup promotor Santillana. Llengua i literatura catalana 4t ESO, 3 volums: 1r ISBN 978-84-7918-8375, 2n ISNB 978-84-7918-8382 i 3r ISBN 978-84-7918-7514
També es pot fer servir el volum de l’edició antiga: ISBN 978-84-7918-1390

Llengua castellana. Ed. Santillana. Lengua y literatura.
Serie Debate 4t ESO ISBN: 978-84-6800-0152
(també es pot fer servir: ISBN 978-84-294-0609-2)

Anglès Real English ESO4 Ed. Burlington Books
Student’s Book ISBN 978-9963-48-236-8
Workbook ISBN 978-9963-48-238-2

Ciències socials. Història Ed Santillana ISBN: 978-84-7918-7576
Matemàtiques 4t ESO Grup promotor Santillana ISBN 978-84-7918-7521
També es pot fer servir: ISBN 978-84-7918-156-7

1r BATXILLERAT

1r Curs Matèries Comunes
Llengua catalana i literatura
Llengua catalana i literatura 1 Batxillerat. Grup promotor Santillana ISBN: 978-84-7918-204-5

Anglès
MOVE ON 1 Oxford University Press
Student’s Book ISBN 978-0-19-474686-1
Workbook ISBN 978-0-19-474694-6
1r Curs Matèries de la Modalitat Ciències i Tecnologia

Matemàtiques I
Ed Edebe ISBN 978-84-236-9206-4

Biologia I
Ed Santillana ISBN 978-84-7918-334-9

Física I
Ed Santillana ISBN 978-84-7918-336-3

Química I
Ed Santillana ISBN 978-84-7918-377-6

Tecnologia I
Tecnologia industrial 1 MC Graw Hill ISBN 978-84-481-8117-8

1r Curs Matèries de la Modalitat Humanitats i Ciències Socials

Llatí I
Llatí 1 Batxillerat Grup promotor Santillana.
ISBN: 978-84-7918-447-6

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I
Mates aplicades Ed Edebé 978-84-236-9100-5

Economia de l’empresa I
Ed Mc Graw Hill ISBN: 978-84-481-8129-1

Economia
Ed Mc Graw Hill ISBN: 978-84-481-8193-2

1r Curs Matèries Específiques
Ciències del món contemporani
Ed Santillana ISBN 978-84-7918-406-3

BATXILLERAT D’HUMANITATS-SOCIALS (3)

2n Curs Opció A
Llengua catalana i literatura Grup Promotor Santillana
ISBN: 978-84-7918-448-3

Lengua castellana y literatura Grup Promotor Santillana
Proyecto la casa del saber ISBN: 978-84-6820-079-8

Anglès
MOVE ON 2 Oxford University Press
Student’s Book ISBN 978-0-19-4746-878
Workbook ISBN 978-0-19-4746-953

Història d’Espanya
Història Ed Santillana ISBN: 978-84-7918-357-8

Filosofia
Lectures de filosofia Ed. La Magrana
ISBN 978-84-8264-570-4

Llatí II
Llatí 2 Grup Promotor Santillana
ISBN: 978-84-7918-521-3

Història de l’art
Història de l’art Ed Vicenç Vives
ISBN: 978-84-316-7136-5

2n Curs Opció B

Llengua catalana i literatura Grup Promotor Santillana
ISBN: 978-84-7918-448-3

Lengua castellana y literatura Grup Promotor Santillana
Proyecto la casa del saber ISBN: 978-84-6820-079-8

Anglès

MOVE ON 2 Oxford University Press
Student’s Book ISBN 978-0-19-4746-878
Workbook ISBN 978-0-19-4746-953

Història d’Espanya
Història Ed Santillana ISBN: 978-84-7918-357-8

Filosofia
Lectures de filosofia Ed. La Magrana
ISBN 978-84-8264-570-4

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II
Edebé ISBN: 978-84-236-9498-3

Economia de l’empresa II
Ed McGraw-Hill ISBN:978-84-481-83837

Geografia
Geografia Ed Vicenç Vives ISBN: 978-84-316-7141-9

2n Curs Opció C

Llengua catalana i literatura Grup Promotor Santillana
ISBN: 978-84-7918-448-3

Lengua castellana y literatura Grup Promotor Santillana
Proyecto la casa del saber ISBN: 978-84-6820-079-8

Anglès
MOVE ON 2 Oxford University Press
Student’s Book ISBN 978-0-19-4746-878
Workbook ISBN 978-0-19-4746-953

Història d’Espanya
Història Ed Santillana ISBN: 978-84-7918-357-8

Filosofia
Lectures de filosofia Ed. La Magrana
ISBN 978-84-8264-570-4

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II

o

Llatí II
Edebé ISBN: 978-84-236-9498-3 o

Llatí 2 Grup Promotor Santillana
ISBN: 978-84-7918-521-3

Literatura catalana

Geografia

o

Història de l’art

Geografia Ed Vicenç Vives ISBN: 978-84-316-7141-9

Història de l’art Ed Vicenç Vives
ISBN: 978-84-316-7136-5

BATXILLERAT DE CIÈNCIES-TECNOLOGIA (2)

2n Curs Opció A

Llengua catalana i literatura Grup Promotor Santillana
ISBN: 978-84-7918-448-3

Lengua castellana y literatura Grup Promotor Santillana
Proyecto la casa del saber ISBN: 978-84-6820-079-8

Anglès
MOVE ON 2 Oxford University Press
Student’s Book ISBN 978-0-19-4746-878
Workbook ISBN 978-0-19-4746-953

Història d’Espanya
Història Ed Santillana ISBN: 978-84-7918-357-8

Filosofia
Lectures de filosofia Ed. La Magrana
ISBN 978-84-8264-570-4

Biologia II
Ed Santillana ISBN:978-84-2940-9796

Química II
Ed Santillana ISBN: 978-84-7918-354-7

2n Curs Opció B

Llengua catalana i literatura Grup Promotor Santillana
ISBN: 978-84-7918-448-3

Lengua castellana y literatura Grup Promotor Santillana
Proyecto la casa del saber ISBN: 978-84-6820-079-8

Anglès
MOVE ON 2 Oxford University Press
Student’s Book ISBN 978-0-19-4746-878
Workbook ISBN 978-0-19-4746-953

Història d’Espanya
Història Ed Santillana ISBN: 978-84-7918-357-8

Filosofia

Lectures de filosofia Ed. La Magrana
ISBN 978-84-8264-570-4

Matemàtiques II
Edebé ISBN: 978-84-236-9508-9

Física II
Física 2 Projecte la casa del saber Grup promotor Santillana ISBN 978-84-7918-351-6

Tecnologia II
Tecnologia Industrial 2 McGraw-Hill
ISBN: 978-84-481-6157-6

2n Curs Opció C

Llengua catalana i literatura Grup Promotor Santillana
ISBN: 978-84-7918-448-3

Lengua castellana y literatura Grup Promotor Santillana
Proyecto la casa del saber ISBN: 978-84-6820-079-8

Anglès
MOVE ON 2 Oxford University Press
Student’s Book ISBN 978-0-19-4746-878
Workbook ISBN 978-0-19-4746-953

Història d’Espanya
Història Ed Santillana ISBN: 978-84-7918-357-8

Filosofia
Lectures de filosofia Ed. La Magrana
ISBN 978-84-8264-570-4

Biologia II o Física II
Ed Santillana ISBN:978-84-2940-9796

Física 2 Projecte la casa del saber Grup promotor Santillana ISBN 978-84-7918-351-6

Química II
Ed Santillana ISBN: 978-84-7918-354-7

Matemàtiques II
Edebé ISBN: 978-84-236-9508-9

Ciències de la terra i del medi ambient
Ed Santillana ISBN 978-84-7918-517-6

CFGM CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

TECNICAS BÁSICAS DE ENFERMERIA Ed.Mc Graw-Hill-Interamericana
Evangelina Pérez, Ana Fernández ISBN 8448177851/EAN

TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA I ESTOMATOLÓGICA
Juan Manuel Morillo Ed Mc Graw-Hill Interamericana ISBN 8448176200/EAN
DICCIONARIO MÉDICO Ed Masson (ÚLTIMA EDICIÓ) ISBN 84-458-0486-3

OPERACIONS ADMINISTRATIVES I DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA
Maria Luisa Garcia/Maria José Simón/Emilio Landete
Editorial Mc Graw-HiII-Interamericana ISBN 8448176359/EAN

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE
Pilar Giménez/Mónica Tordera/Lurdes Beltran
Editorial Altamar ISBN 9788496334229

HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DE MATERIAL
Ana Maria Fernández/Evangelina Pérez
Editorial Mc Graw-HiII ISBN 8448177002/EAN

PRIMEROS AUXILIOS Fernández /L.González/E. Pérez/M.J. Simón
Editorial Mc Graw-HiII ISBN 9788448171759

RELACIONS EN L’EQUIP DE TREBALL
Editorial Mc Graw ISBN 978-84-481-4766-2

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
Editorial Mc Graw ISBN 978-84-481-8404-9

CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES (1r curs)

ANATOMOFISIOLOGIA I PATOLOGIA BÀSIQUES Arturo Ortega
Ed. Altamar ISBN 978-84-15309-68-0

ATENCIÓN SANITARIA INICIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
Ed. Altamar ISBN 978-84-96334-96-0

APOYO PSICOLÓGICO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
Ed. Altamar ISBN 978-84-96334-98-4

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
Editorial Mc Graw ISBN 978-84-481-8404-9

CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES (2n curs)

EMPRESA I INICIATIVA EMPRESARIAL
Editorial Macmillan ISBN 978-84-7942-760-3

CFGS DIETÈTICA (1r curs)

OPERACIONS ADMINISTRATIVES I DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA
Ed. Mac Millan ISBN 978-84-15991-75-5

TABLAS DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS CESNID
Editorial Mc Graw-HiII ISBN 978-84-4816-090-6

CFGS DIETÈTICA (2n curs)

RELACIONS EN L’EQUIP DE TREBALL
Editorial Mc Graw ISBN 978-84-481-4785-3

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
Editorial Macmillan ISBN 978-84-16092-42-0

CFGS LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC (1r curs)

FISIOPATOLOGIA GENERAL
Ed. Altamar ISBN 978-84-16415-03-8

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
Editorial Macmillan ISBN 978-84-16092-42-0

CFGS LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC (2n curs)

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
Editorial Macmillan ISBN 978-84-16092-42-0

CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA (1r curs)

TÈCNICA COMPTABLE
Ed. Mac Millan 978-84-16092-49-9

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
Editorial Mc Graw ISBN 978-84-481-8404-9

CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA (2n curs)

TRACTAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ COMPTABLE
Ed. Mac Millan 978-84-15656-89-0

OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE RECURSOS HUMANS
Editorial Mc Graw-HiII 978-84-481-7880-2

OFFICE ADMINISTRATION Ed Burlington
Student’s ISBN 978-9963-51-053-5
Workbook ISBN 978-9963-51-054-2

CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES (1r curs)

BUSINESS ADMINISTRATION & FINANCE Ed Burlington
Student’s ISBN 978-9963-51-055-9
Workbook ISBN 978-9963-51-056-6

CFGM INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES (1r curs)

ELECTROTÈCNIA Pablo Alcalde Ed. Paraninfo ISBN 978-84-283-9877-0
També es pot fer servir l’edició antiga: ISBN 978-84-9732-646-9
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN Actualizado según RD560/2010 de 7 de mayo Ed Paraninfo ISBN 978-84-283-8095-9

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
Editorial Mc Graw ISBN 978-84-481-8404-9

CFGM INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES (2n curs)

EMPRESA I INICIATIVA EMPRESARIAL
Editorial Macmillan ISBN 978-84-7942-760-3

CFGM MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC (1r curs)

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
Editorial Mc Graw ISBN 978-84-481-8404-9

EMPRESA I INICIATIVA EMPRESARIAL
Editorial Macmillan ISBN 978-84-7942-760-3

CFGS AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL (1r curs)

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
Editorial Macmillan ISBN 978-84-16092-42-0

CFGS AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL (2n curs)

EMPRESA I INICIATIVA EMPRESARIAL
Editorial Macmillan ISBN 978-84-15656-41-8

CFGM OPERACIONS DE LABORATORI

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
Editorial Mc Graw ISBN 978-84-481-8404-9

CFGS LABORATORI D’ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT (1r curs)

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ANALÌTICA (8a edició)
Ed. Paraninfo ISBN 978-84-9732-333-8

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
Editorial Macmillan ISBN 978-84-16092-42-0

EMPRESA I INICIATIVA EMPRESARIAL
Editorial Macmillan ISBN 978-84-15656-41-8

CFGS LABORATORI D’ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT (2n curs)

EMPRESA I INICIATIVA EMPRESARIAL
Editorial Macmillan ISBN 978-84-15656-41-8

CFGM ELECTROMECÀNICA DE VEHÍCLES AUTOMÒBILS (1r curs)

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
Editorial Mc Graw ISBN 978-84-481-8404-9

CFGM ELECTROMECÀNICA DE VEHÍCLES AUTOMÒBILS (2n curs)

LET’S SPEED UP. Inglés para automoción. Ed. Paraninfo. ISBN 978-84-9732-588-2

EMPRESA I INICIATIVA EMPRESARIAL
Editorial Macmillan ISBN 978-84-7942-760-3

CFGM MECANITZACIÓ(1r curs)

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
Editorial Mc Graw ISBN 978-84-481-8404-9

EMPRESA I INICIATIVA EMPRESARIAL
Editorial Macmillan ISBN 978-84-7942-760-3

CFGM MECANITZACIÓ (2n curs)

METROLOGIA Y ENSAYOS Ed. Ortea ISBN 978-84-613-2021-9
TECHNICAL ENGLISH 1. Course book. Ed. Pearson ISBN 978-1-4058-4545-8

CFGS DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA (1r curs)

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
Editorial Macmillan ISBN 978-84-16092-42-0

CFGS DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA (2n curs)

EMPRESA I INICIATIVA EMPRESARIAL
Editorial Macmillan ISBN 978-84-15656-41-8