1r ESO
Relació de material per a l’assignatura de VISUAL I PLÀSTICA de 1ESO pel curs 2015-16.

1. Inici de curs
ESCAIRE i CARTABÓ (joc de 30cm, no graduades i sense galzes / Domingo Ferrer / 7’9 €).

REGLE METÀL·LIC MIL·LIMETRAT (de 30 cm / Cox CB-300 / 3 €).

PORTAMINES (de 0´5mm / 1’6 €). MINES “HB” (de 0’5mm / 0’5 €). GOMA DE NATA (0’3 €).
DOSSIER DE VISUAL I PLÀSTICA -primer quadrimestre- (amb els fulls explicatius de les activitats a realitzar. Els fulls corresponents a la part teòrica així com els fulls a on s’han de portar a terme algunes de les activitats, s’aniran lliurant puntualment en el moment corresponent / 4 €).

2. Principis d’octubre
COMPÀS MICROMÈTRIC (7’9 €).
ADAPTADOR DE COMPÀS (sinó el porta l’estoig del compàs micromètric / 2€).

3. Principis de novembre
RETOLADORS CALIBRATS (joc escolar amb un 0’2, 0’4 i 0’8 / Plus / 5’8 €).
CÚTER (però només per utilitzar-lo a casa / 0’5 €).
CINTA ADHESIVA (removible / Scoth –caixa blava- / 4 €).

4. Principis de gener
PINZELL (del número 3 / Cotman o qualitat semblant / 3’2 €).
DOSSIER DE VISUAL I PLÀSTICA -segon quadrimestre- (amb els fulls explicatius de les activitats a realitzar. Els fulls corresponents a la part teòrica així com els fulls a on s’han de portar a terme algunes de les activitats, s’aniran lliurant puntualment en el moment corresponent / 4 €).

NOTA: Les marques i els preus són orientatius d’una bona relació qualitat/preu.
El material no fungible –escaires, regle, compàs, pinzell, etc.- hauria de durar com a mínim pels propers cursos de l’ESO, si l’alumne/a té la cura necessària.

2n ESO
Relació de material per a l’assignatura de VISUAL I PLÀSTICA de 2ESO pel curs 2015-16.

1. Inici de curs
ESCAIRE i CARTABÓ (joc de 30cm, no graduades i sense galzes / Domingo Ferrer / 7’9 €).
REGLE METÀL·LIC MIL·LIMETRAT (de 30 cm / Cox CB-300 / 3 €).
PORTAMINES (de 0´5mm / 1’6 €). MINES “HB” (de 0’5mm / 0’5 €). GOMA DE NATA (0’3 €).
DOSSIER DE VISUAL I PLÀSTICA -primer quadrimestre- (amb els fulls explicatius de les activitats a realitzar. Els fulls corresponents a la part teòrica així com els fulls a on s’han de portar a terme algunes de les activitats, s’aniran lliurant puntualment en el moment corresponent / 4 €).

2. Principis d’octubre
COMPÀS MICROMÈTRIC (7’9 €).
ADAPTADOR DE COMPÀS (sinó el porta l’estoig del compàs micromètric / 2€).

3. Principis de novembre
RETOLADORS CALIBRATS (joc escolar amb un 0’2, 0’4 i 0’8 / Plus / 5’8 €).
CÚTER (però només per utilitzar-lo a casa / 0’5 €).
CINTA ADHESIVA (removible / Scoth –caixa blava- / 4 €).

4. Principis de gener
PINZELL (del número 3 / Cotman o qualitat semblant / 3’2 €).
DOSSIER DE VISUAL I PLÀSTICA -segon quadrimestre- (amb els fulls explicatius de les activitats a realitzar. Els fulls corresponents a la part teòrica així com els fulls a on s’han de portar a terme algunes de les activitats, s’aniran lliurant puntualment en el moment corresponent / 4 €).

NOTA: Les marques i els preus són orientatius d’una bona relació qualitat/preu.
El material no fungible –escaires, regle, compàs, pinzell, etc.- hauria de durar com a mínim pels propers cursos de l’ESO, si l’alumne/a té la cura necessària.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

1er CURS GESTIÓ ADMINISTRATIVA
– Per realitzar l’assignatura de TII, es necessitarà un pendrive de 32 GB (s’informarà primer dia de classe)
– Hi ha assignatures a les quals no es necessiten llibres, però caldrà comprar dossier a fotocòpies.

2n CURS GESTIÓ ADMINISTRATIVA
– Per realitzar l’assignatura EMPRESA A L’AULA, caldrà donar-se d’alta a una empresa virtual i s’haurà de pagar l’ import del curs (preu a determinar a principi de curs en funció dels alumnes matriculats, preu aproximat 20 € per alumne)
– Els alumnes que facin l’ FCT podrien necessitar comprar uniforme per realitzar les practiques.
– Hi ha assignatures a les quals no es necessiten llibres, però caldrà comprar dossier a fotocòpies.

QUÍMICA
CFGM – Operacions de Laboratori (Família Química)
CFGS – Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat (Família Química)
Material que han de portar els alumnes per la realització de les Pràctiques de Laboratori.

MATERIAL
REFERÈNCIA / CODI
PREU
PROVEÏDOR
Bata blanca de Laboratori

NOTA: Les bates de laboratori haurien de ser preferiblement de cotó 100%, sense botons i sense butxaca superior, per qüestions de seguretat. En cas de no poder ser així, el mínim exigit és el que ofereixen els proveïdors consultats.

BA500001 – sense botons
24,20 €
MATLAB
BA500001 – amb botons
20,51 €
MATLAB
Ulleres de Protecció
Ulleres GEA
5,87 €
MATLAB
Ulleres GA00003
5,87 €
MATLAB

Els preus (amb IVA) i les referències han estat proporcionats pels proveïdors, són aproximats i poden canviar sense avís previ.
El Departament de Química de l’EMT no té cap responsabilitat en les actuacions dels comerciants i únicament és limita a comprovar si el material compleix les especificacions necessàries per realitzar les Pràctiques de Laboratori.
Aquesta llista no suposa la obligatorietat de comprar el material necessari en els llocs indicats. Els alumnes poden adquirir el material en qualsevol establiment sempre i quan reuneixi característiques similars als referenciats (consultar als Professors).

MATLAB – Material de Laboratori
C/ Roger de Flor, 103.
08401 – GRANOLLERS
Telf. : 938708798

A banda d’aquest material, els tutors facilitaran a principi de curs, una altra llista amb material específic necessari per a les pràctiques, que els alumnes hauran d’adquirir (aconseguir) una vegada formats els equips de treball en el laboratori (preu orientatiu del material uns 25,00 €/alumne que faltarà).

Els tutors també indicaran, a l’inici de curs, altres materials necessaris (dossiers, llibretes, plantilles, fotocòpies, …) de cada Mòdul o Unitat Formativa.