Les dates de preinscripció al Setembre només per Cicles Formatius de Grau Mitjà són les següents:
  • Ampliació de sol·licituds (2a fase d’admissió): 3 i 4 de setembre de 2019
  • Llista d’admesos (2a fase d’admissió): 6 de setembre de 2019
  • Període de matrícula (2a fase d’admissió): 9 i 10 de setembre de 2019

Els sol·licitants que participin en la segona fase d’admissió cal que accedeixin, el 3 i 4 de setembre, a la seva sol·licitud de preinscripció que estarà disponible a la web del Departament d’Ensenyament.

Per accedir-hi, cal que s’identifiquin amb el codi de sol·licitud i el document identificatiu de l’alumne, si és major d’edat o fa els 18 anys l’any 2019, o del tutor referent, especificat en la sol·licitud si l’alumne és menor o no fa els 18 anys l’any 2019.

Aquest és l’enllaç per accedir a la preinscripció de setembre: Preinscripció CFGM Setembre

Es poden introduir fins a cinc peticions més d’entre els centres i cicles que hagin ofert vacants en la segona fase d’admissió. Es pot modificar la informació, afegint o esborrant peticions, les vegades que calgui durant els dies previstos per aquest tràmit, tenint en compte que, en finalitzar, sempre cal desar la informació perquè es desin els canvis.

En aquesta segona fase d’admissió, les sol·licituds s’ordenen d’acord amb els mateixos criteris de barem que en el procés de preinscripció del juny (qualificacions dels estudis o prova que en permet l’accés i número de desempat), amb l’excepció que no es tenen en compte les vies d’accés.

Els sol·licitants poden consultar les assignacions a la web del Departament d’Ensenyament o al centre el 6 de setembre.

  

S’oferten places del següents cicles :
– 1r CFGM Gestió administrativa de torn de TARDA: 8 places
– 1r CFGM Electromecànica de vehicles automòbils de torn de TARDA: 8 places
– 1r CFGM Xarxes i estacions de tractament d’aigües de torn de TARDA: 6 places