El curs vinent iniciem un nou cicle formatiu de grau superior, CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica, adaptat al decolletatge, en modalitat dual i en format 3×2. Això vol dir, que amb 3 cursos acadèmics, els alumnes podran obtenir 2 títols de grau superior, el de Disseny en fabricació mecànica; que ja oferim, i el nou de Programació de la producció en fabricació mecànica. Els 2 cicles s’oferiran en modalitat dual, que ofereix la possibilitat que els alumnes facin una part de la formació en empreses del sector cobrant una beca durant tot el segon i tercer curs. Per impulsar aquest nou cicle, es compta amb la col·laboració de l’associació ADECAT; que agrupa les empreses de decolletatge i mecanitzadors de Catalunya.