POLÍTICA DE QUALITAT

L’Institut EMT promou com a eina bàsica de millora, el manteniment i la millora contínua; la norma de referència és UNE-EN-ISO-9001/2015, per la qual cosa el seu funcionament ha d’estar d’acord amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa.
Amb aquest model de gestió estratègica basat en la Qualitat i Millora Contínua, d’acord amb els seus paràmetres, planificar, implementar, avaluar i millorar, volem aconseguir:

 • a) L’augment de la capacitat del nostre Institut per donar resposta a les necessitats educatives dels alumnes, famílies i empreses.
 • b) La millora contínua de l’acció educativa docent, la qual cosa implica les quatre fases de gestió de qualitat (planificar, implementar, avaluar i millorar) a partir d’unes programacions didàctiques reals i amb un seguiment acurat d’aquestes.
 • c) Millorar la satisfacció de l’equip humà del centre (Professorat, PAS, alumnat, famílies, etc.)
 • d) Millorar els resultats acadèmics del centre.

El compromís de la Qualitat afecta a tota l’organització del centre, a tota la comunitat educativa i empreses col·laboradores, que accepten aquest repte i assumeixen la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat en el centre. La direcció del centre vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de qualitat.

Missió

L’EMT té com a missió formar persones creatives, autònomes i responsables.  Així com a professionals en els camps de l’administració, la mecànica, l’electricitat-electrònica, la sanitat, la química i l’automoció.

Visió

L’EMT vol ser un centre de secundària que vetlli permanentment per la millora de la qualitat dels seus serveis educatius satisfent en matèria educativa els interessos i necessitats de la ciutadania de Granollers i un centre de FP de qualitat i referència de tot el Vallès Oriental.

Valors

 • El centre ha de servir d’orientació i ajuda als joves de cara a l’aprenentatge de la convivència i la solidaritat.
 • El centre entén la coeducació com el procés d’educar per a la igualtat sense cap mena de discriminació per raó de gènere.
 • S’orienta la vida del centre amb els valors bàsics de la societat democràtica: tolerància, llibertat, responsabilitat i diàleg.S

POLÍTICA DE QUALITAT

L’Institut EMT promou com a eina bàsica de millora, el manteniment i la millora contínua; la norma de referència és UNE-EN-ISO-9001/2015, per la qual cosa el seu funcionament ha d’estar d’acord amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa.
Amb aquest model de gestió estratègica basat en la Qualitat i Millora Contínua, d’acord amb els seus paràmetres, planificar, implementar, avaluar i millorar, volem aconseguir:

 • a) L’augment de la capacitat del nostre Institut per donar resposta a les necessitats educatives dels alumnes, famílies i empreses.
 • b) La millora contínua de l’acció educativa docent, la qual cosa implica les quatre fases de gestió de qualitat (planificar, implementar, avaluar i millorar) a partir d’unes programacions didàctiques reals i amb un seguiment acurat d’aquestes.
 • c) Millorar la satisfacció de l’equip humà del centre (Professorat, PAS, alumnat, famílies, etc.)
 • d) Millorar els resultats acadèmics del centre.

El compromís de la Qualitat afecta a tota l’organització del centre, a tota la comunitat educativa i empreses col·laboradores, que accepten aquest repte i assumeixen la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat en el centre. La direcció del centre vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de qualitat.

Missió

L’EMT té com a missió formar persones creatives, autònomes i responsables.  Així com a professionals en els camps de l’administració, la mecànica, l’electricitat-electrònica, la sanitat, la química i l’automoció.

Visió

L’EMT vol ser un centre de secundària que vetlli permanentment per la millora de la qualitat dels seus serveis educatius satisfent en matèria educativa els interessos i necessitats de la ciutadania de Granollers i un centre de FP de qualitat i referència de tot el Vallès Oriental.

Valors

 • El centre ha de servir d’orientació i ajuda als joves de cara a l’aprenentatge de la convivència i la solidaritat.
 • El centre entén la coeducació com el procés d’educar per a la igualtat sense cap mena de discriminació per raó de gènere.
 • S’orienta la vida del centre amb els valors bàsics de la societat democràtica: tolerància, llibertat, responsabilitat i diàleg.

Si vols veure el certificat fes clic a la imatge