PREINSCRIPCIÓ CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFIC PER A L’ACCÉS ALS CFS

 CURS 2016-2017

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  – del 4 al 8 de juliol ambdós inclosos.

Podeu descarregar la sol·licitud clicant aquí

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR

– Si l’alumne/a és major d’edat:

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d’alumnat estranger.

Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

 – Si l’alumne/a és menor d’edat:

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a i de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

Les dades d’identificació o filiació per a l’alumnat estranger es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

 – Certificat de la qualificació mitjana de cicle formatiu de grau mitjà.

 

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana del CFM que permeten l’accés al curs de formació específic per a l’accés als CFS (CAS).

MATRICULACIÓ – 20 i 21 de juliol